Monday, July 7, 2008

a Monster, a Bird & Myself

1 comment:

ကိုရင္ညိန္း said...

အရမ္းေလးနက္ပါတယ္ဗ်ာ.... အေရာင္သံုးတာ အရမ္းရဲရင့္ၿပီး အရမ္းေလးစားဖို႔ေကာင္းပါတယ္